0918-50090

Vid årsskiftet 2013/14 förvärvade Swedlist Kvarnåsen Trä. Det ger oss möjlighet att utveckla den verksamhet och genomföra den expansion som vi inte haft möjlighet till inom de befintliga lokaler, strax utanför Kvarnåsen, där vi funnits sedan 1999.

Det viktigaste för oss är att hela tiden kunna tillhandahålla god service till såväl Kvarnåsen Träs gamla kunder som våra egna. Under tiden vi arbetar hårt för detta pågår samordning av de verksamheter som bedrivits på de båda platserna. Samtidigt håller vi även på med att utveckla de produktidéer som vi burit på en tid för att än mer bli en komplett leverantör av trälister och salningar.

Under våren och sommaren 2014 kommer vi därför att successivt flytta all verksamhet till Kvarnåsen. Redan nu samordnar vi stora delar av produktionen för att utnyttja personal och maskinutrustning så optimalt som möjligt utan att det blir produktionsstörningar. T.ex. paketeras allt redan nu i Kvarnåsen. I maj räknar vi med att allt, förutom den målningslina som finns i våra gamla lokaler, är flyttade till Kvarnåsen, liksom kontoret.