0918-50090

Swedlist 

 

 

Swedlist är ett familjeägt träföretag som idag har 23 anställda och omsätter 36 miljoner. Tillverkningen består av trälister och träprofiler för alla behov vilka hyvlas, kapas och behandlas i en modern produktionsanläggning. Förutom standardprofiler är vi även efterfrågad leverantör av diverse speciallösningar. Avtalskunder och förfrågningar ökar stadigt och vi har flera egna spännande utvecklingsprojekt på gång. 

Vi värnar om goda kundrelationer och eftersträvar så hög kvalitet som möjligt med så liten miljöpåverkan som möjligt samtidigt som vi skall bibehålla en stark konkurrenskraft. Vi är FSC®-certifierade och kan därför erbjuda FSC®-certifierade produkter.

Tillsammans med personalen har vi tagit fram fyra värdeord som präglar företagets anda: Delaktighet, Ansvar, Utveckling och Jämställdhet. Gemenskapen är stark och vi träffas bl.a. tillsammans vid årliga julluncher, sommarluncher och företagsfest.

Vi är även stolta sponsorer till ett flertal lokala idrottsföreningar i Norsjö Kommun.