0918-50090

Vårt företag lever av att förädla den norrländska skogens kvalitetsråvaror till värdefulla och vackra snickeriprodukter. Därför är det kanske inte konstigt att vi värnar den miljö vi verkar i och är beroende av.

Vi återvinner allt som kan återvinnas. Spill från produktionen används för att producera värme och varmvatten och på så sätt värmer vi våra lokaler med miljö- och klimatvänligt bränsle.

Vi arbetar också för att minimera transporter, samt för att optimera användningen av råvaran. Exempelvis använder vi fingerskarvning där det är möjligt för att minimera spillet.

Så långt det är möjligt använder vi också vattenburen färg. Men vi använder syrahärdad grundfärg eftersom det ger produkter med högre kvalitet. Högre kvalitet betyder minskad kassation och färre reklamationer, vilket i förlängningen också betyder en totalt sett minskad miljöpåverkan.

Vi väger alla våra beslut utifrån två viktiga faktorer: vi vill ha så hög kvalitet som möjligt och så liten miljöpåverkan som möjligt med bibehållen konkurrenskraft.

Vi är FSC®-certifierade och kan därför erbjuda FSC®-certifierade produkter, kontakta oss för närmare information

Välkommen att välja SwedList – ett helt naturligt val.