0918-50090 info@swedlist.se

Vad vore rummet utan list?

Lister är en ofta bortglömd men betydelsefull detalj. Det är precis lika viktigt att välja de rätta listerna som att välja rätt golv- och väggbeklädnad. Listerna finns beroende på modell i ett antal olika träslag och ytbehandlingar. 

Foderlister

har en skålning mot väggsidan för att ansluta väl även om väggen inte är helt slät  och monteras oftast så att båda kanterna på listen är synliga. Foderlister används oftast runt dörrar och fönster, och kan levereras i olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande. 

 

Modell

Dimension

Beteckning

Foderlist av trä, slät Foderlist Slät

Foderlist av trä Piteå Foderlist Piteå

Foderlist Kåge

Foderlist Kåge

Foderlist med klackFoderlist med klack

10x56 mm
12x43 mm
12X56 mm
12x69 mm
12x95 mm

 

 

15x69 mm
15x95 mm

 

 

 

 

15x69 mm
15x95 mm

 

 

 

 

22x43 mm
22X56 mm
22x69 mm

 

20-10056
20-12043
20-12056
20-12069
20-12095

 

 

22-15069
22-15095

 

 

 

 

23-15069
23-15095

 

 

 

 

24-22043
24-22056
24-22069

Golvlister

Golvlister kallas även golvsockel eller sockellist. Golvlister har precis som foderlister en skålning mot väggsidan för att ansluta väl även om väggen inte är helt slät, dessutom är kanten mot golvet fasad. Golvlister levereras i olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande.

Modell

Dimension

Beteckning

Golvlist av trä SlätGolvlist Slät

Golvlist av trä Piteå Golvlist Piteå

Golvlist av trä KågeGolvlist Kåge

12x43 mm
12X56 mm
12x69 mm
12x95 mm

 

 

15x69 mm
15x95 mm

15x69 mm
15x95 mm

 

 

 

 

40-12043
40-12056
40-12069
40-12095

 

 

42-15069
42-15095

43-15069
43-15095

 

 

 

 

Taklister

har ibland ett urtag i anslutningen mot vägg och/eller tak, så kallad skugglist. Denna hjälper till att dölja eventuella ojämnheter i vägg och takkonstruktionen. Taklister finns i många olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande.

Modell

Dimension

Beteckning

Taklist av trä Skugga SISTaklist Skugga SIS

Taklist av trä Skugga Taklist Skugga

Taklist av trä Hålkäl Taklist Hålkäl

Taklist av trä allmoge Piteå Taklist allmoge Piteå

Taklist av trä allmoge Kåge Taklist allmoge Kåge

Taklist av trä Svanhals Taklist Svanhals

21x43 mm

21x33 mm

15x43 mm
15x56 mm
16x69 mm
16x69 mm 135° Snedtaklist

15x65 mm

15x69 mm
15x69 mm 135° Snedtaklist
15x95 mm

15x43 mm
15x56 mm

60-21043

61-21033

64-15043
64-15056
64-16069
64-16069S

65-15065

66-15069
66-15069S
66-15095

67-15043
67-15056