0918-50090

Vad vore rummet utan list?

Lister är en ofta bortglömd men betydelsefull detalj. Det är precis lika viktigt att välja de rätta listerna som att välja rätt golv- och väggbeklädnad. Listerna finns beroende på modell i ett antal olika träslag och ytbehandlingar. 

Foderlister

har en skålning mot väggsidan för att ansluta väl även om väggen inte är helt slät  och monteras oftast så att båda kanterna på listen är synliga. Foderlister används oftast runt dörrar och fönster, och kan levereras i olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande. 

 

Modell

Dimension

Beteckning

Foderlist av trä, slät
Foderlist Slät

Foderlist av trä Piteå
Foderlist Piteå

Foderlist Kåge

Foderlist Kåge

Foderlist med klack
Foderlist med klack

10×56 mm
12×43 mm
12X56 mm
12×69 mm
12×95 mm

 

 

15×69 mm
15×95 mm

 

 

 

 

15×69 mm
15×95 mm

 

 

 

 

22×43 mm
22X56 mm
22×69 mm

 

20-10056
20-12043
20-12056
20-12069
20-12095

 

 

22-15069
22-15095

 

 

 

 

23-15069
23-15095

 

 

 

 

24-22043
24-22056
24-22069

Golvlister

Golvlister kallas även golvsockel eller sockellist. Golvlister har precis som foderlister en skålning mot väggsidan för att ansluta väl även om väggen inte är helt slät, dessutom är kanten mot golvet fasad. Golvlister levereras i olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande.

Modell

Dimension

Beteckning

Golvlist av trä Slät
Golvlist Slät

Golvlist av trä Piteå
Golvlist Piteå

Golvlist av trä Kåge
Golvlist Kåge

12×43 mm
12X56 mm
12×69 mm
12×95 mm

 

 

15×69 mm
15×95 mm

15×69 mm
15×95 mm

 

 

 

 

40-12043
40-12056
40-12069
40-12095

 

 

42-15069
42-15095

43-15069
43-15095

 

 

 

 

Taklister

har ibland ett urtag i anslutningen mot vägg och/eller tak, så kallad skugglist. Denna hjälper till att dölja eventuella ojämnheter i vägg och takkonstruktionen. Taklister finns i många olika profiler och utföranden, nedan redovisas de vanligast förekommande.

Modell

Dimension

Beteckning

Taklist av trä Skugga SIS
Taklist Skugga SIS

Taklist av trä Skugga
Taklist Skugga

Taklist av trä Hålkäl
Taklist Hålkäl

Taklist av trä allmoge Piteå
Taklist allmoge Piteå

Taklist av trä allmoge Kåge
Taklist allmoge Kåge

Taklist av trä Svanhals
Taklist Svanhals

21×43 mm

21×33 mm

15×43 mm
15×56 mm
16×69 mm
16×69 mm 135° Snedtaklist

15×65 mm

15×69 mm
15×69 mm 135° Snedtaklist
15×95 mm

15×43 mm
15×56 mm

60-21043

61-21033

64-15043
64-15056
64-16069
64-16069S

65-15065

66-15069
66-15069S
66-15095

67-15043
67-15056