0918-50090

Historik

 

Swedlist 

startade 1999 under namnet TräFixarna i Kvarnåsen AB som en avknoppning till Assi Domän Interiör i Kvarnåsen (som senare blev en del av Setra group). Verksamhetens inriktning var de mindre volymer av list som det större företaget inte kunde hantera kostnadseffektivt. Utöver list tillverkades också den egna produkten dekorklossar.

Sedan 1999 har Swedlist bedrivit verksamhet i egna lokaler 4 kilometer utanför Kvarnåsen, och verksamheten har ständigt växt. Vid årsskiftet 2013/14 förvärvades Kvarnåsen Trä som i sin tur hade övertagit Setras verksamhet i Kvarnåsen den 15 juni 2011. Efter detta har all verksamhet nu flyttat till lokalerna i Kvarnåsen. I någon mån kan man därmed säga att cirkeln är sluten och vi är tillbaka där allt började.

Verksamheten i Kvarnåsen bär på en rik historia, och tack vare den finns det ett stort träkunnande här idag. På platsen har det bedrivits sågning och träförädling sedan 1930-talet. Här följer ett antal viktiga årtal för anläggningen.

1931 Trävarufirman Gunnar Thorgren & Co grundas med ett hyvleri. Antalet anställda: 4 personer.

1939 Företaget ombildas till aktiebolag med 70.000 kr i aktiekapital.

1946 Skellefteå Kraft elektrifierar bygden, vilket löser den tidigare osäkra energiförsörjningen på företaget.

1969 Namnbyte till Thorgrens Trä AB.

1990 Thorgrens Trä AB säljs till Domänföretagen AB. Antalet anställda: 73 personer.

1998 AssiDomän Interiör AB bildas. Därmed läggs sågen i Kvarnåsen ner och man renodlar förädlingsdelen. Bolagets affärsidé är att vara Nordens ledande leverantör av interiörprodukter av furu.

1998-2001 Investeringar i plocklager, optimeringskap, buntstation, listhyvel, måleri och sprinkling. Målerianläggningen övergår till vattenbaserad toppfärg.

2002-2004 Flera uppköp och sammanslagningar. 2004 landar företaget i Setra Group AB. Affärsområdena är sågade trävaror och byggprodukter.

2011 Kvarnåsen Trä AB tar över Setras verksamhet i Kvarnåsen. Vid övertagandet i juni är antalet anställda 7 personer, i oktober har det ökat till 11 personer.

2013/14 Swedlist köper vid årsskiftet anläggningen och flyttar under 2014 hela sin verksamhet till Kvarnåsen och slår samman de båda produktionsenheterna till en.