0918-50090

2013-12-23

Swedlist har förvärvat Kvarnåsen Trä efter dess konkurs. Vår ambition är att fortsätta verksamheten i Kvarnåsen och under året flytta vår egen verksamhet (som finns bara några kilometer därifrån) dit.

 

Läs mer här: