0918-50090

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter

Genom att lämna uppgifter till Swedlist AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt. Vi säljer eller lämnar aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.

Swedlist AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din ansökan.

Nedanstående information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Säkerhet
Vi använder oss av SSL/TLS för att kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din ansökan samt svara på frågor relaterat till den lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter.

Rättslig grund

I samband med en ansökan behandlas dina personuppgifter för att hantera den.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Inga uppgifter delas med annan part.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse.

Ansvarig för dataskydd

Swedlist AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.