0918-50090

Takkloss Lina

Furu Vit S-0502-Y

Dim 34x34x65 mm
Passar 45-graders taklist upp till 43 mm bredd

Dim 54x54x85 mm
Passar 45-graders taklist upp till 69 mm bredd samt skugglist upp till 43 mm

Principritning anslutning taklist mot kloss

Principritning anslutning taklist mot kloss

 

 

3D-view, använd musperaren för att vrida klossen