0918-50090

Takkloss Agnes

Furu Vit S-0502-Y

Dim 44x44x90 mm
Passar 45-graders taklist upp till 56 mm bredd samt skugglist upp till 33 mm

Dim 54x54x100 mm
Passar 45-graders taklist upp till 69 mm bredd samt skugglist upp till 43 mm

Principritning anslutning taklist mot kloss

Principritning anslutning taklist mot kloss

 

 

3D-view, använd musperaren för att vrida klossen