0918-50090

Golvkloss Ida

Furu Vit S-0502-Y

Dim 75x110x18 mm

 

 

3D-view, använd musperaren för att vrida klossen