0918-50090

Foderkloss Ida

Furu Vit S-0502-Y

Dim 75x75x18 mm

Passar foderlist upp till 69 mm

 

 

 

3D-view, använd musperaren för att vrida klossen